Sekcja Przedmiotów Teoretycznych i Zespołów

Plan pracy sekcji przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciele pracujący w sekcji

Jadwiga Barańska-Różak – rytmika, Kształcenie słuchu
Maria Czubernat-Gródek – rytmika, kształcenie słuchu,
audycje muzyczne, chór
Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne/chór
Sabina Zwijacz-Kozica – audycje muzyczne, literatura muz.,
historia muzyki
Monika Sarka – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Maciej Osiecki - zastępstwo za M. Sarkę/
- kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Kalendarz

• 23 sierpnia – zebranie z nauczycielami sekcji na którym oprócz terminarza poruszono następującą tematykę:
1. Sprawdzenie listy uczniów i przydziału do poszczególnych nauczycieli oraz przydziału akompaniamentów,
2. Omówienie dyscypliny pracy, sporządzenie planów zajęć indywidualnych zgodnych z wymogami dotyczącymi higieny pracy
3. Ustalenie harmonogramu przebiegu pracy: egzaminów, koncertów, udziału w konkursach oraz udziału w szkoleniach dla nauczycieli
4. Omówienie stanu poziomu z Kształcenia słuchu po przeprowadzonym Sprawdzianie z CEA w naszej szkole w roku 2018 - Wdrażanie programu naprawczego w poszczególnych specyfikacjach z przedmiotu / np. interwały, rytmy
Wprowadzenie lekcji wyrównawczych dla klas najwyższych
I stopnia
5. Omówienie spotkań dotyczących opieki merytorycznej dla nauczycieli odbywających kolejny rok stażu w ramach awansu zawodowego /awans naucz. mianowanego/ obserwacje lekcji raz w semestrze – listopad, kwiecień u naucz. S. Zwijacz-Kozica.
6. Ze względu na remont budynków naszej szkoły muzycznej, zajęcia będą się odbywały w szkole Gimnazjum nr.2 przez pierwsze 2-3 miesiące.

 

Planuje się:
• 3 września - Rozpoczęcie roku szkolnego
• 11-14 września - Udział uczniów i nauczycieli w wykładzie prof. Romualda Gołębiowskiego w ramach warsztatów
„II Podhalańskie Spotkania Klarnetowe” w naszej szkole
- wrzesień - Udział uczniów i nauczycieli w koncertach festiwalu „Muzyka na szczytach”
26 X – udział uczniów szkoły w Koncercie Patriotycznym
/Kościół św. Rodziny w Zakopanem/ jednocześnie w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki – wieczór muzyczno-literacko-plastyczny
• 15 XI – wyjazd uczniów wraz z nauczycielami do Filharmonii Krakowskiej
• 6 XII - Koncert Mikołajkowy klas pierwszych
• 20 XII – Koncert Świąteczny – kolędy z opłatkiem
• 23 XII – 01 stycznia - przerwa świąteczna
• 10 I – Koncert karnawałowy i zabawa – klasy I ZPSA
• 14 - 26 stycznia – zimowe ferie semestralne
• 13 II – Audycja poświęcona rocznicy śmierci Patrona szkoły Mieczysława Karłowicza
• marzec, kwiecień – udział uczniów w audycjach rekrutacyjnych
dla szkół i przedszkoli
• 28 luty – I etap konkursu Wiedzy o wybranym kompozytorze
• 15 III – I etap konkursu z Kształcenia słuchu dla klas III -VII
• 28 III – II etap Konkursu Wiedzy o wybranym kompozytorze
• 12 kwiecień – II etap konkursu z kształcenia słuchu
• Kwiecień /maj Wyjazd uczniów do Opery lub Filharmonii
• 18 – 23 IV przerwa świąteczna

• 22 V – egzamin końcowy z Audycji Muzycznych /klasy VI i IV mł/
• 23 V – sprawdzian końcowy z Kształcenia Słuchu
/klasy VI i IV mł/
• 27 V - Dzień Mamy – koncert klas I ZPSA
• Czerwiec - Rada klasyfikacyjna

 

 

 
 
 
 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane