Sekcja Przedmiotów Teoretycznych i Zespołów

Nauczyciele pracujący w sekcji instrumentów smyczkowych
 i gitary w roku szkolnym 2022/2023.
 
 
 
Kierownik – Teresa Piwowarczyk
 
 
Nauczyciele:
 
- Zuzanna Jakimowicz – skrzypce /Zakopane/
- Zofia Ziach – skrzypce /Zakopane/
- Cezary Wagner – skrzypce /Zakopane/
- Teresa Piwowarczyk – skrzypce /Zakopane/
- Urszula Biedrawa – skrzypce /Filia w Poroninie, Zakopane/
- Krzysztof Leksycki – zespoły, skrzypce/ Filia w Poroninie, Zakopane/
- Ilona Nieciąg – skrzypce /Filia w Poroninie/
- Maja Waloszczyk – Ziach wiolonczela /Zakopane/
- Maciej Cisło – gitara /Zakopane/
- Michał Paluch – gitara /Zakopane/
- Stanisław Lubowicz – gitara /Zakopane/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN PRACY
SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Semestr I
 
1 IX – Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
10 X – Koncert Jesienny uczniowie klasy II i III ZPSA – skrzypce
X - Warsztaty wiolonczelowe (prof. Gąsiorek)
X – Warsztaty skrzypcowe dla najmłodszych uczniowie klas I-III ZPSA
25 X – Audycja klasy gitary Michała Palucha – gitara
26 X – Przesłuchanie techniczne uczniów klasy II c4, II – VI ZPSA wiolonczela
27 X – Przesłuchania techniczne uczniów klasy VIII POSA – skrzypce
27 X – Audycja klasy gitary Macieja Cisło – gitara   
28 X – Przesłuchania techniczne uczniów klasy IV,V POSA, PSM skrzypce
7 XI – I PRZESŁUCHANIE uczniów klasy VI ZPSA – skrzypce 
8 XI – I PRZESŁUCHANIE uczniów klasy VI ZPSA -gitara
XI – KONCERT JUBILEUSZOWY POSA – skrzypce, gitara, wiolonczela.
I XII – Audycja klasy skrzypiec Teresy Piwowarczyk
6 XII – Koncert mikołajkowy uczniów klas pierwszych ZPSA
7XII – Audycja klasy wiolonczeli Mai Waloszczyk – Ziach
8 XII – Przesłuchania półroczne uczniów klasy II,III ZPSA – skrzypce
9 XII – Przesłuchanie półroczne uczniów klasy II, III PSM Filia – skrzypce
12 XII – Przesłuchania półroczne uczniów klasy IV, V ZPSA – skrzypce
14 XII – Przesłuchania półroczne uczniów klas I,II c4, II- VI ZPSA wiolonczela
16 XII – Przesłuchania półroczne uczniów klasy IV, V PSM Filia – skrzypce
19 XII – II Przesłuchanie uczniów klasy VI ZPSA – skrzypce
20 XII – Przesłuchania półroczne uczniów klas I, II,III c4 PSM, II, III, IV, V, VII, VIII ZPSA gitara
18 I - Audycja klasy wiolonczeli Mai Waloszczyk – Ziach
23/26 I –  Koncert Karnawałowy uczniów klas pierwszych wszystkie sekcje i instrumenty
 
FERIE ZIMOWE   30. 01. 2023 r. – 12.02. 2023 r.
 
Semestr II
 
 
16 II – Czytania nut a’ vista dla klas VI,VII,VIII – gitara   
10 III – Audycja kameralna uczniów klas VI i VIII ZPSA – skrzypce
15 III - Przesłuchanie techniczne uczniów klas I,II c4, II – V ZPSA wiolonczela  
III – Audycje i Koncerty rekrutacyjne /wszystkie instrumenty sekcji/
31 III – Audycja klasy skrzypiec Teresy Piwowarczyk
24 IV – IV Przesłuchanie uczniów klasy VI ZPSA- skrzypce
25 IV - Audycja klasy wiolonczeli Mai Waloszczyk – Ziach
11 V – IV Przesłuchanie uczniów klasy VIII POSA – skrzypce
22 III – Przesłuchania techniczne klasy IV,V c6 II, III c4 – gitara
IV – WARSZTATY GITAROWE
IV – WARSZTATY SKRZYPCOWE klasy IV – VIII ZPSA
11 V – Audycja klasy skrzypiec Teresy Piwowarczyk
22 V – Egzaminy końcowe dla uczniów klasy VI ZPSA skrzypce 
23 V – Egzaminy końcowe uczniów klasy gitary VI,VII, VIII? ZPSA
26 V – Koncert uczniów klas pierwszych z okazji Dnia Matki /wszystkie sekcje/
29 V – Egzaminy promocyjne uczniów klas IV, V PSM Filia - skrzypce
30 V – Egzaminy promocyjne uczniów klas IV, V ZPSA – skrzypce
31 V – Egzaminy promocyjne klas I,II c4, II-V ZPSA wiolonczela
2 VI – Egzaminy promocyjne uczniów klasy II, III PSM Filia – skrzypce
5 VI – Egzaminy końcowe w formie RECITALU uczniowie klasy VIII   POSA – skrzypce
6 VI – Egzaminy promocyjne uczniów klas II, III ZPSA – skrzypce
7 VI – Egzaminy końcowe uczniów klasy VI ZPSA- wiolonczela
13 VI – Egzaminy promocyjne uczniów klasy gitary I,II,III c4, II,III, IV,V c6 ZPSA
15 VI – Popis uczniów klas III ZPSA /wszystkie sekcje/
   VI – Rada klasyfikacyjna
22,23 VI – Zakończenia Roku Szkolnego.
 
 
 
 
 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane