Struktura Szkoły

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. W ZAKOPANEM Z FILIĄ W PORONINIE

Nauka w Szkole Muzycznej I st. odbywa się
 • w cyklu 6 - letnim na dziale dziecięcym (od 7 roku życia) lub
 • w cyklu 4 - letnim na dziale młodzieżowym (od 10 roku życia)
 

Dział dziecięcy – przedmioty obowiązkowe

 • Instrument główny – lekcje indywidualne 2 razy w tygodniu
 • Kształcenie słuchu i Rytmika – lekcje zbiorowe 2 razy w tyg.
 •  Audycje Muzyczne (od klasy IV) – lekcje zbiorowe 1 razy w tyg.
 • Zespól wokalny lub instrumentalny (od klasy IV) – 1 w tygodniu
 • w ostatniej klasie przydziela się fortepian dodatkowy (1 raz w tyg)
 
Dział młodzieżowy – przedmioty obowiązkowe
 • Instrument główny – lekcje indywidualne 2 razy w tygodniu
 • Kształcenie słuchu – lekcje zbiorowe 2 razy w tyg.
 • Audycje Muzyczne (od klasy II) – lekcja zbiorowe 1 razy w tyg.
 • Zespól wokalny lub instrumentalny(od klasy II) – 1 w tygodniu
 • w ostatniej klasie  przydziela się fortepian dodatkowy(1 raz w tyg)
 
 
Uczniowie występują na audycjach i popisach w szkole, występują również na koncertach zewnętrznych
Po każdej klasie uczeń gra egzamin promocyjny.
Na zakończenie szkoły uczeń gra egzamin końcowy.
 
Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej jest bezpłatna, wnosi się jedynie symboliczną comiesięczną opłatę na Fundusz Szkoły

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane