Oferta Edukacyjna

Jak zostać uczniem Szkoły Muzycznej?

 •  Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku prostych ćwiczeń sprawdzajacych słuch, poczucie rytmu i pamięć.
 • W okresie rekrutacyjnym /marzec, kwiecień/ prowadzone są zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych kandydatów. W tym okresie można skorzystać z konsultacji przybliżających kandydatom przeprowadzenie testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 
 • Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
 • Naukę w Szkole Muzycznej prowadzimy w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim
 • O przyjęcie do klasy pierwszej o 6-letnim cyklu kształcenia, może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niz 10 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeopnie, flecie, klarnecie, trąbce. 
 • O przyjęcie do klasy pierwszej o 4-letnim cyklu kształcenia, może się ubiegać kandydat który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce.
 • Test badania przydatności muzycznej odbywa się w maju.
 • Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu rekrutacji.
 • Lekcje gry na instrumencie prowadzone sa indywidualnie. Lekcje kształcenia słuchu, rytmiki, chór, orkiestra, zespoły kameralne odbywają się w grupach.
 • Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się od poniedziału do piątku w godzinach popołudniowych /również indywidualnie w soboty przed południem/
 • Szkoła nasza zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje kandydatów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.
 • W przypadku nie zakwalifikowania się na listę przyjęć, szkoła stwarza mozliwość nauki gry na instrumencie /zajęcia odpłatne/w ramach Warsztatów Muzycznych działających przy szkole w Towarzystwie Edukacji Artystycznej.

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane