Oferta Edukacyjna

Jak zostać uczniem Szkoły Muzycznej?

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 7 do 9 lat – /na cykl 6 letni/ oraz od 10 lat /na cykl 4 letni/. W marcu i kwietniu każdego roku przyjmowane są kwestionariusze kandydatów, które należy złożyć w sekretariacie szkoły; tam również można uzyskać szczegółowe informacje na temat przyjęć do szkoły. W maju przeprowadza się indywidualne badanie uzdolnień, obejmujące sprawdzanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

Nauka w Szkole Muzycznej odbywa się: 

  • w cyklu 6 - letnim na dziale dziecięcym
  • w cyklu 4 - letnim na dziale młodzieżowym

Dzieci mogą się uczyć grać na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka. Uczniowie realizują program indywidualnego nauczania gry na instrumentach, a także uczą się kształcenia słuchu i rytmiki oraz teorii i historii muzyki na lekcjach zbiorowych. Ważnym czynnikiem rozwojowym jest uczestnictwo w zespołach kameralnych, w chórze i orkiestrze. Zespoły szkolne często umożliwiają kontynuację muzycznej przygody absolwentom szkoły, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach i w ten sposób zasilają skład chóru lub orkiestry. Uczniowie występują na wielu audycjach i popisach. Biorą udział w konkursach, przesłuchaniach regionalnych i koncertach okolicznościowych. Niektórzy absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych II st a potem w Akademiach Muzycznych. Po każdej klasie uczeń gra egzamin promocyjny. Na zakończenie szkoły gra egzamin końcowy.

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane