Filia w Poroninie

 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
Filia w Poroninie

ul. Piłsudskiego 2
Adres tymczasowy:ul. Piłsudskiego 34 (budynek Szkoły Podstawowej)
34-520 Poronin
tel. 18 20 74 144 (aktualnie prosimy dzwonić do PSM Zakopane)
 
 
Kierownik Filii - mgr Maria Czubernat- Gródek
 

 

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Poroninie prowadzi naukę dla dzieci
i młodzieży w dwóch działach:

 • dziecięcym / cykl 6 letni/
 • młodzieżowym /cykl 4 letni/

Na dział dziecięcy przyjmowane są dzieci w wieku 7 - 9  lat, natomiast na młodzieżowy od 10 do 16 lat

 • szkoła prowadzi naukę na takich instrumentach jak: fortepian, flet, skrzypce, akordeon, trąbka, klarnet, saksofon
 • kształci, rozwija i pobudza podstawowe zdolności muzyczne
 • prowadzi zajęcia praktyczne /nauka gry na instrumencie/ i teoretyczne /kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, zespoły wokalne i instrumentalne/ w zakresie objętym programem nauczania
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki
 • działa aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 • przygotowuje do nauki w szkole muzycznej II stopnia
 • organizuje przynajmniej raz w roku audycje klasowe prezentujące osiągnięcia wszystkich uczniów oraz koncerty i konkursy szkolne
 • uczestniczy w przesłuchaniach, festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,
 • współdziała z wszelkimi placówkami mającymi na celu rozwijanie działalności kulturalnej,
 • wszystkie działania koncertowe prowadzone przez szkołę mają na celu propagowanie muzyki w środowisku 

Szkoła prowadzi poradnictwo obejmujące szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia, prowadzi wstępne badania uzdolnień i zainteresowań kandydatów, na podstawie których określa możliwości i celowość wyboru przez kandydata danego instrumentu. Osobą bezpośrednio zajmującą się problematyką filii jest Kierownik, który sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli i funkcjonowaniem placówki.

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane