Historia Szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem założona została w 1946 roku, ale tradycje edukacji muzycznej pod Tatrami sięgają jeszcze bardziej odległych czasów, sprzed I wojny światowej i później okresu międzywojennego.

Po II wojnie światowej szkolnictwo muzyczne w Zakopanem odrodziło się 1 września 1946 roku. Wówczas powstała Miejska Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, później przekształcona w Miejską Szkołę Umuzykalniającą przy Gimnazjum Ogólnokształcącym. Upaństwowiono ją w 1950 roku. Jako samodzielna placówka z siedzibą w budynku, znajdującym się w Parku Miejskim, rozpoczęła działalność edukacyjną w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. Prowadzono w niej naukę gry na wszystkich niemal instrumentach (w klasie fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, kontrabasu, fletu, klarnetu, rogu, puzonu, akordeonu, śpiewu solowego). Były też zajęcia z tańca, rytmiki, kształcenia słuchu, teorii i historii muzyki. Powstała szkolna orkiestra symfoniczna, która występowała na wielu szkolnych oraz miejskich uroczystościach. Był to czas wielkiego rozkwitu szkoły.

Działalność rozszerzono o filię, którą założono w Poroninie w 1961 roku. W 1974 roku zainicjowano powstanie klas regionalnych, które były ewenementem w skali kraju. Młodzież uczyła się tradycyjnej muzyki góralskiej metodą beznutową.

W 1975 roku przy szkole zawiązało się koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Działali w nim przede wszystkim nauczyciele, którzy zaangażowali się również w organizację Ogólnopolskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, utworzonego w 1977 roku. Towarzystwo zainicjowało między innymi największe wówczas przedsięwzięcie muzyczne Zakopanego - Festiwal "Dni muzyki Karola Szymanowskiego". Organizowano także liczne koncerty na rzecz zakopiańskiego środowiska artystycznego.

W latach 70 - tych w szkole powstawały również różnego rodzaju zespoły o charakterze rozrywkowym.

Imię Mieczysława Karłowicza nadano zakopiańskiej szkole muzycznej 8 września 1979 roku. Były to lata, kiedy szkoła zaczęła zajmować znaczącą pozycję w życiu kulturalnym Zakopanego.

Od 1988 roku Szkoła przeniosła się do swojej nowej siedziby przy ul. Sienkiewicza 12, niedaleko willi "Lutnia", w której mieszkał aż do śmierci Mieczysław Karłowicz.

Od początku istnienia do czasów obecnych, zakopiańską Szkołę Muzyczną ukończyło prawie tysiąc absolwentów. Wielu z nich podjęło dalszą naukę w szkołach średnich oraz zdecydowało się na muzyczne studia wyższe i wybrało zawód muzyka. Kilkanaście osób po skończeniu studiów powróciło do Zakopanego i obecnie pracuje w szkole kształcąc przyszłe pokolenia muzyków.

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane