Termomodernizacja

 

 

 

 

 

Budynki Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem zostały objęte powyższym Projektem, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa. W dniu 18 maja 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. Projektem. Projekt został zakończony 30 kwietnia 20219 r.

 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

 

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

 

CEA

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane