O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym. Nasze starania dydaktyczne służą stworzeniu warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieciom i młodzieży.

Głównym kierunkiem działalności szkoły jest nauczanie gry na instrumentach oraz szeroko pojęte umuzykalnienie dzieci i młodzieży. Cel, jaki szkoła stawia sobie w swojej pracy to przede wszystkim wykształcenie twórczych, wrażliwych, inteligentnych i otwartych na świat odbiorców sztuki i animatorów życia kulturalnego. Tym uczniom, którzy chcą kontynuować naukę w szkole II stopnia, stwarzamy warunki profesjonalnego przygotowania do dalszej edukacji muzycznej. Patronat nad szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

Ważnym czynnikiem rozwojowym jest uczestnictwo w zespołach kameralnych, w chórze i orkiestrze. Zespoły szkolne często umożliwiają kontynuację muzycznej przygody absolwentom szkoły, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach i w ten sposób zasilają skład chóru lub orkiestry. Uczniowie występują na wielu audycjach i popisach. Biorą udział w konkursach, przesłuchaniach regionalnych i koncertach okolicznościowych. Niektórzy absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych II st., a potem w Akademiach Muzycznych. Po ukończeniu każdej klasy uczeń gra egzamin promocyjny, na koniec szkoły - egzamin końcowy. 

 

Szkoła posiada bardzo dobrą akustycznie salę koncertową, wyposażona jest w bibliotekę muzyczną, a także w magazyn instrumentów gdzie można odpłatnie wypożyczyć instrument. Nauka w szkole jest bezpłatna, wnosi się jedynie symboliczną comiesięczną opłatę na Fundusz Pomocy Szkole oraz na fundusz Rady Rodziców.

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane