REKRUTACJA

       Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2022/2023 

 

                                             Termin składania formularzy mija 18 MAJA 2022r.                                                     

regulamin rekrutacji 

 kwestionariusz 

 

w szkole prowadzona jest nauka gry na:

  fortepianie,

  skrzypcach,

  wiolonczeli,

  gitarze,

  flecie,

  klarnecie,

  trąbce,

  akordeonie,

  perkusji

   

   

  Nauka w szkole jest bezpłatna.

   

  Badanie przydatności 

  Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i
  predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie - dla wszystkich kandydatów
  i obejmując:
  - zaśpiewanie przygotowanej piosenki,
  - powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków oraz fragmentu melodii"
  - wyklaskanie podanego rytmu,
  - odgadniecie jednego dźwięku lub współbrzmienia
  oraz dodatkowo dla POSA
  - sprawdzenie uzdolnień plastycznych (praca rysunkowa),
  - test z dojrzałości szkolnej (sprawdzian gotowości dziecka do nauki)
   
  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna

   

  w sekretariacie w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
   
   

   

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane