REKRUTACJA

                                                                            

NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 do

  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza

  oraz do Filii PSM w Poroninie

 a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy)

b) o czteroletnim cyklu kształcenia (dział młodzieżowy)

 kwestionariusz do pobrania: tutaj

regulamin: tutaj

 

w szkole prowadzona jest nauka gry na:

  fortepianie,

  skrzypcach,

  wiolonczeli,

  gitarze,

  flecie,

  klarnecie,

  trąbce,

  akordeonie

   

   

  Nauka w szkole jest bezpłatna.

  Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (opłata 15 zł miesięcznie)

   

Podstawowe Informacje

 

§1
Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku prostych ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć.
 
§2
W okresie rekrutacyjnym, prowadzone są zajęcia umuzykalniające dla kandydatów. W tym okresie można uzyskać konsulatcje dla kandydów przybliżające zagadnienia testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 
§3 
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
 
§4 
Naukę prowadzimy w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.
 
§5
O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce.
 
§6
O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce.
 
§7
Test badania przydatności muzycznej odbywa się w maju.
 
§8
Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu rekrutacji.
 
§9
Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra
i zespoły kameralne odbywają się w grupach.
 
§10
 Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych (lekcje indywidualne)
 
§11
Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje
do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.
  
§12
W przypadku nie zakwalifikowania się na listę przyjęć, szkoła stwarza mozliwość nauki gry na instrumencie /zajęcia odpłatne/w ramach Warsztatów Muzycznych działających przy szkole w Towarzystwie Edukacji Artystycznej.
 
 
TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH

DLA KANDYDATÓW DO PSM

16 marca 2018

23 marca 2018

6 kwietnia 2018

13 kwietnia 2018

18 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018

28 kwietnia 2018

godziny zajęć

15.00 – I grupa

15.45 – II grupa

 • Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat

 • Rodzice najpierw wypełniają kwestionariusz

 • Na zajęcia przynosimy zmienne obuwie

 • Rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po skończonych zajęciach (dziecko jest pod opieką nauczyciela wyłącznie w czasie zajęć)

 • Aby uniknąć samodzielnego wychodzenia dzieci z zajęć, proszę o dopilnowanie aby dzieci korzystały z toalety przed zajęciami 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane