REKRUTACJA

                                                                            NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 do

  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza

  oraz do Filii PSM w Poroninie

 a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy)

b) o czteroletnim cyklu kształcenia (dział młodzieżowy)

 kwestionariusz do pobrania: tutaj

regulamin: tutaj

 

w szkole prowadzona jest nauka gry na:

  fortepianie,

  skrzypcach,

  wiolonczeli,

  gitarze,

  flecie,

  klarnecie,

  trąbce,

  akordeonie

   

   

  Nauka w szkole jest bezpłatna, wnosi się jedynie dobrowolną opłatę w formie darowizny na Fundusz Szkoły w wysokości 30 zł miesięcznie oraz na Radę Rodziców (w kwocie 5 zł)

  Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (opłata 15 zł miesięcznie)

   

Podstawowe Informacje

 

§1
Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku prostych ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć.
 
§2
W okresie rekrutacyjnym, prowadzone są zajęcia umuzykalniające dla kandydatów. W tym okresie można uzyskać konsulatcje dla kandydów przybliżające zagadnienia testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 
§3 
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
 
§4 
Naukę prowadzimy w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.
 
§5
O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce.
 
§6
O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce.
 
§7
Test badania przydatności muzycznej odbywa się w maju.
 
§8
Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu rekrutacji.
 
§9
Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra
i zespoły kameralne odbywają się w grupach.
 
§10
 Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych (lekcje indywidualne)
 
§11
Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje
do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.
  
§12
W przypadku nie zakwalifikowania się na listę przyjęć, szkoła stwarza mozliwość nauki gry na instrumencie /zajęcia odpłatne/w ramach Warsztatów Muzycznych działających przy szkole w Towarzystwie Edukacji Artystycznej.
 
 
TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH

DLA KANDYDATÓW DO PSM

16 marca 2018

23 marca 2018

6 kwietnia 2018

13 kwietnia 2018

18 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018

28 kwietnia 2018

godziny zajęć

15.00 – I grupa

15.45 – II grupa

 • Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat

 • Rodzice najpierw wypełniają kwestionariusz

 • Na zajęcia przynosimy zmienne obuwie

 • Rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po skończonych zajęciach (dziecko jest pod opieką nauczyciela wyłącznie w czasie zajęć)

 • Aby uniknąć samodzielnego wychodzenia dzieci z zajęć, proszę o dopilnowanie aby dzieci korzystały z toalety przed zajęciami 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane