Sekcja Pianistyczna

 

PLAN PRACY SEKCJI PIANISTYCZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Kierownik sekcji: mgr Elżbieta Cukier – fortepian główny

Nauczyciele sekcji:

mgr Danuta Dutka-Marduła – fortepian główny i dodatkowy, akompaniamenty

mgr Alesia Dziamkovich – fortepian główny i dodatkowy

lic. Marcin Hyżny – fortepian dodatkowy, akompaniamenty

mgr Maria Jankowska-Graczyk – fortepian główny i dodatkowy, akompaniamenty

mgr Aleksandra Jeleńska – fortepian główny i dodatkowy, akompaniamenty

mgr Anna Kurek – fortepian główny i dodatkowy, akompaniamenty

mgr Mirosława Lubowicz – fortepian dodatkowy, akompaniamenty

lic. Sabina Zwijacz-Kozica – fortepian główny i dodatkowy, akompaniamenty

 

28 i 29 października 2019 r. Międzynarodowy Dzień Muzyki w Zakopanem

15 listopada 2019 r.   Audycja i konkurs – forma klasyczna klas II do V c.6 i klas c.4 w klasie fortepianu, odp. Aleksandra Jeleńska

listopad 2019             Warsztaty pianistyczne

grudzień 2019            Hospitacje

2 grudnia 2019 r.      Przesłuchania klas VI c.6 i IV c.4

5, 6 grudnia 2019 r.  Koncert Mikołajkowy PSM I st. i POSA     

10 grudnia 2019 r.    Przesłuchania półroczne z fortepianu, odp. Elżbieta Cukier

9 stycznia 2020 r.      Koncert Karnawałowy klas I w Zakopanem

17 stycznia 2020 r.    Audycja pianistyczna, odp. Anna Kurek

20 stycznia 2020 r.    Przesłuchania klas VI c.6 i IV c.4 w klasie fortepianu, odp. Elżbieta Cukier

23 stycznia 2020 r.    Koncert Karnawałowy w Poroninie 

18 lutego 2020 r.        Przesłuchania uczniów przygotowujących się do przesłuchań CEA, odp. Elżbieta Cukier

2 kwietnia 2020 r.     Przesłuchania techniczne i czytanie a’vista, odp. Elżbieta Cukier

Maj 2020                   Hospitacje

26 maja 2020 r.         Koncert klas I z okazji „Dnia Mamy”

5 czerwca 2020 r.      Egzaminy końcowe i promocyjne z fortepianu, odp. Elżbieta Cukier

8 czerwca 2020 r.      Egzaminy promocyjne z fortepianu, odp. Elżbieta Cukier

Czerwiec 2020           Podsumowanie roku szkolnego – zebranie sekcyjne

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane