Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary

 

Nauczyciele pracujący w sekcji instrumentów smyczkowych
i gitary w roku szkolnym 2020/2021.

 

Kierownik – Teresa Piwowarczyk

Nauczyciele:

- Grażyna Knapik- Dąbrowska – skrzypce / Zakopane/
- Z Ziach – skrzypce / Zakopane/
- Cezary Wagner – skrzypce / Zakopane/
- Teresa Piwowarczyk skrzypce / Zakopane/
- Urszula Biedrawa – skrzypce / Filia w Poroninie, Zakopane/
- Krzysztof Leksycki – skrzypce / Filia w Poroninie /
- Zofia Kardas – skrzypce / Filia w Poroninie/
- Anna Jonek – skrzypce / Zakopane/
- Maja Waloszczyk – Ziach wiolonczela / Zakopane/
- Maciej Cisło – gitara / Zakopane/
- Michał Paluch – gitara / Zakopane/
- Stanisław Lubowicz gitara / Zakopane, Filia w Poroninie/

Semestr II

 

1 II – Koncert Karnawałowy klasy I wszystkie instrumenty 
10 II – Audycja klasy gitary naucz. Stanisława Lubowicza  
16 II – II Przesłuchanie klasy IV c4, VI ZPSA gitara
19 II -  Audycja uczniów klasy VII i VIII POSA  skrzypce.
23 II  – PSM III Przesłuchanie klasy IV c4, VI c6 skrzypce, wiolonczela
24 II – Przesłuchania techniczne klasa wiolonczela I - V i VII
III - WARSZTATY SKRZYPCOWE prowadzący Krzysztof i Ilona Leksyccy
8 III – Przesłuchania uczniów klasy VI POSA, VI c6,IV c4 PSM - Filia skrzypce
III – Audycje rekrutacyjne
25 III Audycja klasy skrzypiec naucz. Teresy Piwowarczyk 
26 III – KONCERT „WITAJ WIOSNO” klasa IV c6 ZPSA skrzypce
12 IV – IV Przesłuchania IV c4, VI POSA, PSM skrzypce, wiolonczela
13 IV – IV Przesłuchania klasa VII,VIII POSA skrzypce,wiolonczela. 
20 IV – III Przesłuchanie IV c4, VI ZPSA gitara
IV /V – WARSZTATY GITAROWE
IV/V WARSZTATY WIOLONCZELOWE 
15 IV Audycja klasy wiolonczeli Mai Waloszczyk - Ziach
10 V - Audycja autorska klasy gitary naucz. Macieja Cisło
14 V - Audycja autorska klasy gitary naucz. Michała Palucha 
17 V – Egzaminy promocyjne klasy II, III PSM Filia Poronin skrzypce 
18 V – Egzaminy promocyjne klasy II, III ZPSA Z- ne skrzypce
20 V – Egzaminy końcowe klasy IV c4, VI c6 ZPSA skrzypce 
21 V – Egzamin końcowy klasy VIII  POSA skrzypce, wiolonczela.
25 V – Egzaminy promocyjne klasy  I – III  c4, II – V ZPSA gitara
27 V – Koncert z okazji Dnia Matki klasa I wszystkie instrumenty 
28 V – Egzaminy promocyjne klasy IV, V ZPSA oraz VII, POSA  skrzypce 
1 VI – Egzaminy końcowe klas IV c4, VIc6  ZPSA gitara 
2 VI – Egzaminy promocyjne klasa I – V, VII ZPSA  wiolonczela 
18 VI – Rada klasyfikacyjna

24 i 25 VI – Zakończenia Roku Szkolnego. 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane