Sekcja Instrumentow Dętych

 

Plan pracy sekcji instrumentów dętych w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciele pracujący w sekcji
Karolina Siaśkiewicz - flet
Zuzanna Michna - flet
Jan Siaśkiewicz - klarnet
Krzysztof Groński – akordeon /Zakopane, Poronin/
Szymon Piguła – akordeon /Zakopane, Poronin/
Piotr Bednarczyk – trąbka
Paulina Martini - śpiew

Kalendarz

• 22 sierpnia– zebranie z nauczycielami sekcji na którym oprócz terminarza poruszono m.in. następującą tematykę:
1. Sprawdzenie listy uczniów i przydziału do poszczególnych nauczycieli
2. Omówienie dyscypliny pracy, sporządzenie planów zajęć indywidualnych zgodnych z wymogami dotyczącymi higieny pracy
3. Ustalenie harmonogramu przebiegu pracy, w tym przesłuchań, egzaminów, koncertów, udziału w konkursach oraz udziału
w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli.
4. Zwrócenie szczególnej uwagi w realizacji podstawy programowej, na ewaluację dotyczącą czytania nut a’vista, przeprowadzenie ewaluacji oraz omówienie wniosków
5. Omówienie spotkań dotyczących opieki merytorycznej dla nauczycieli odbywających kolejny rok stażu w ramach awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych:
Karolina Siaśkiewicz /obserwacje lekcji/
6. Ze względu na Termomodernizację budynków naszej szkoły która trwa od czerwca, realizacja programu dydaktycznego odbywać się będzie przez pierwsze 2-3 miesiące w budynku wynajętym w Gimnazjum nr 2 przy ul. Sienkiewicza
w Zakopanem

 

 

 

Planuje się:

• Od 11 do 14 września – odbędą się w naszej szkole II Podhalańskie Spotkania Klarnetowe w formie warsztatów dla uczniów
i studentów, prowadzone przez prof. Romualda Gołębiowskiego
z Akademii Muz. z Warszawy – udział uczniów naszej szkoły
- organizatorem warsztatów będzie naucz. Jan Siaśkiewicz
• 18 X - Koncert Jesienny sekcji dętej
• 26 X – udział uczniów i nauczycieli w Koncercie Patriotycznym /Kościół św. Rodziny w Zakopanem/
• 14 XI – Etap szkolny przesłuchań CEA – udział w regionalnych przesłuchaniach CEA
• 6 XII - Koncert Mikołajkowy klas pierwszych ZPSA
• 13 XII i 20 XII – przesłuchanie półroczne /flety, klarnety, akordeony, śpiew, trąbka/ - wszyscy oprócz klasy VI

• 23 XII – 01 stycznia - przerwa świąteczna
• 3 lub 10 I – Koncert karnawałowy i zabawa – klasy I ZPSA
• 10 stycznia – Koncert Świąteczny
• 14 - 26 stycznia – Ferie semestralne

• marzec, kwiecień – udział uczniów w audycjach rekrutacyjnych
dla szkół i przedszkoli
• cały rok szkolny - Występy uczniów w koncertach okolicznościowych oraz udział uczniów w konkursach poza szkolnych
• 20 III –Przesłuchanie techniczne dla klasy VI
• 21 III – Audycja Wiosenna - dla wybranych uczniów sekcji
• 18- 23 IV – Przerwa świąteczna
• 15 V Szkolny Konkurs muzyki kameralnej „Wspólne muzykowanie”
• 27 V – Koncert na dzień Mamy - klasy I ZPSA
• 30 V- Egzamin końcowy – flety, klarnety, śpiew, trąbka
• 31 V – Egzamin końcowy – akordeony /Z-ne i Poronin/
• VI – Recital gimnazjalisty /6 uczniów /wszystkie sekcje/
• VI - Rada Klasyfikacyjna

 

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane