Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Poroniańskie Lato

 Przedstawiamy Państwu Foto - relację z występu uczniów ZPSA w koncecie w ramach Poroniańskiego Lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana z Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola na Węgrzech

 W dniach 19-22 maja 2022 r. grupa 25 uczniów Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem wraz z nauczycielami i rodzicami uczniów wzięła udział w wymianie z Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola w Dunaújváros na Węgrzech. Uczniowie mieszkali u rodzin swoich węgierskich kolegów, niektórzy wieczorami wspólnie grillowali, inni wspólnie ćwiczyli na instrumentach.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane