Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Audycja klas trzecich "Bajeczna Miniatura"

       W dniu 29 października odbyła się w naszej szkole audycja klas trzecich. Tematem przewodnim koncertu była "Bajeczna Miniatura". Wystąpili uczniowie klas skrzypiec i fortepianu. Serdecznie gratulujemy wykonawcom!

 

 

 

 

 

 

 

 

informacja dla uczniów

        Drodzy uczniowie!! Prosimy o regularne czytanie e- dziennika MOBIREG, komunikatów, poczty i modułu zadań domowych. Uczniów, którzy dostali instrukcję do logowania się do programu MEET, prosimy o niezwłoczne zalogowanie się i uczestnictwo w zajęciaciach zbiorowych . Dziękujemy!

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane