Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Sukces na międzynarodowym konkursie zespołów kameralnych

  W minionym roku pomimo trudności związanych z pandemią uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach muzycznych. Jednym z nim była VII edycja międzynarodowego konkursu zespołów kameralnych Musical Aquarelle na Litwie. Miło nam poinformować że zespół prowadzony przez Jana Siaśkiewicza w składzie Barbara Kowalska - flet, Natalia Styrczula - flet, Maja Wyraz - wolonczela i Kalina Kalińska - fortepian  - zdobył trzecie miejsce na tym konkursie. Gratulujemy!

 

 

 

 

Koncert Świąteczny uczniów ZPSA

Wraz z Życzeniami Świątecznymi publikujemy koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Koncert dostępny pod linkiem:

 www.youtube.com/watch

 

Program koncertu:

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane