Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Wymiana z Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola na Węgrzech

 W dniach 19-22 maja 2022 r. grupa 25 uczniów Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem wraz z nauczycielami i rodzicami uczniów wzięła udział w wymianie z Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola w Dunaújváros na Węgrzech. Uczniowie mieszkali u rodzin swoich węgierskich kolegów, niektórzy wieczorami wspólnie grillowali, inni wspólnie ćwiczyli na instrumentach.

Zakończenie roku szkolnego

 Uwaga uczniowie i rodzice!!!

- środa 22 czerwca godz. 16:00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas VI c.6 i IV c.4 kończących PSM w Zakopanem i Filię PSM w Poroninie, sala koncertowa ZPSA w Zakopanem
- czwartek 23 czerwca godz. 16:00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-V c.6 i I-III c.4 PSM w Zakopanem, sala koncertowa ZPSA w Zakopanem
- piątek 24 czerwca godz. 16:00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-V c.6 i I-III c.4 Filii PSM w Poroninie, aula szkoły w Poroninie.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane