Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Zakończenie roku szkolnego

 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 18 CZERWCA 2019, O GODZINIE 16:00 w SALI KONCERTOWEJ SZKOŁY.

Koncert Gościnny

 W piątek 14 czerwca gościliśmy w naszej szkole młodzież międzynarodową, która w ramach europejskiego programu "Erasmus" przygotowała atrakcyjny koncert, którego wysłuchali słuchacze licznie zebrani w Sali Koncertowej naszej szkoły. W projekcie biorą udział partnerskie szkoły muzyczne z Węgier, Bułgarii i Polski. Na powitanie wystąpiła kapela góralska z "Jutrzenki" w której zagrali uczniowie i absolwenci naszej szkoły, następnie wystąpił Chór z Bułgarii oraz Soliści i Orkiestra z Węgier. Na zakończenie zaśpiewał zespół wokalny z Państwowej Szkoły Muzycznej im. B.

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane