Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

NOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU STRONA INTERNETOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM JEST DOSTĘPNA POD NOWYM ADRESEM:https://www.gov.pl/web/zpsazakopane

 

Nabór dodatkowy

 

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane