Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Koncert dla Mikołaja

 W dniu 6 grudnia naszą szkołę odwiedził specjalny Gość, na którego wszystkie dzieci czekają zawsze cały rok. Punktualnie o 16:00 w drzwiach pojawił się ten Gość z wielkim workiem na plecach, ubrany na czerwono. To był oczywiście Mikołaj, który na specjalne zaproszenie przybył do naszej szkoły aby wysłuchać koncertu w wykonaniu najmłodszych uczniów. Każdy uczeń z klasy pierwszej wystąpił po raz pierwszy indywidualnie przed publicznością, dzieci grały na różnych instrumentach. Śpiewali też piosenki oraz przedstawili inscenizację ruchową. Koncert przygotowała i poprowadziła nauczycielka rytmiki pani Jadwiga-Barańska-Różak. Wystąpili uczniowie z klasy pierwszej i drugiej.

Wyjazd do Filharmonii Krakowskiej

 15 listopada odbyła się wycieczka edukacyjna do Filharmonii Krakowskiej. Wieczór muzyczny był w całości poświęcony twórczości wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara. 50 osobowa grupa uczniów   z PSM z Zakopanego i Filii w Poroninie miała przyjemność wysłuchać Koncertu Filharmoników którzy pod batutą chińskiego dyrygenta wykonali znane utwory z gatunku muzyki filmowej Wojciecha Kilara. 

 

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane