Witamy

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z Filią w Poroninie - to szkoła kameralna, przyjazna uczniom, której celem jest rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez profesjonalne kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Nasze starania dydaktyczne kierujemy na stworzenie warunków twórczego rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

PSM I st. im. M. Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Wspólnie z Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną tworzą Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (ZPSA) nad którym nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego do spraw kultury.

 

Funkcję Wizytatora  CEA pełni Wiesław Dziedziński

Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do nauki w naszej szkole!!! 

 

linki do formularza zgłoszeniowego /tutaj/  

 

 

 

 

 

Dzień katyński w Poroninie

   W dniu 6 kwietnia 2021r. uczniowie z Filii PSM w Poroninie wzięli udział w nagraniu z okazji zbliżających się obchodów Dnia Katyńskiego. Wydarzenie miało miejsce w GOK- u w Poroninie. Wystąpili uczniowie naszej szkoły : Alicja Chowaniec, Maksymilian Dyka oraz Antoni Dorula. Dziękujemy nauczycielom za przygotowaniu uczniów do występu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcje
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane