Zarząd TEA

Prezes
Mirosława Lubowicz  

Wiceprezesi
Marlena Wierzbanowska 
Zbigniew Skowroński 

Sekretarz
Arkadiusz Duda 

Skarbnik
Grażyna Krueger 

Członkowie Komisji Rewizyjnej
 Katarzyna Cukier - przewodnicząca                                                                                                                     Karolina Siaśkiewicz                                                                                                                                       Alodia Sławińska 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane