Wydarzenia w Filii

18 października 2012r .- Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie o godzinie 17:00, odbył się koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia wszystkim nauczycielom złożył przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Haładyna. Kierownik pan Krzysztof Groński przedstawił krótki rys historyczny czczonego święta. Wykonawcom towarzyszyli realizując partie akompaniamentu: pani Maria Graczyk, pan Stanisław Marduła. Fotografie wykonał pan Filip Słowiak. Po części artystycznej została odczytana informacja nowego wizytatora naszej szkoły pana Eugeniusza Budy, która skierowana była do Rady Rodziców, a dotyczyła tworzenia i opiniowania programów wychowawczych oraz profilaktycznych w ZPSA.

 

Kalendarz imprez artystycznych 2012/2013

 

21.09.2012r.-Zebranie z rodzicami filii w Poroninie

Dnia 21 września 2012 roku o godzinie 16 00 odbyło się spotkanie rodziców naszej szkoły z dyrektorem panem Markiem Ciesielskim. W czasie zebrania zostały omówione następujące problemy:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Po wakacyjnej przerwie razem z panią wicedyrektor Zofią Ziach przywitaliśmy całą społeczność naszej szkoły: rodziców, nauczycieli, dzieci, a szczególnie ciepło i troskliwie zostali przywitani uczniowie klas pierwszych. Został odczytany list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, z którego dowiedzieliśmy się o czekających nas zmianach zarówno w szkolnictwie muzycznym I stopnia, a także w szkołach średnich muzycznych. Minister życzył wszystkim sukcesów artystycznych. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie spotkali się indywidualnie ze swoimi nauczycielami w celu szczegółowego ustalenia harmonogramu zajęć.

29 czerwca 2012r - Koncert na zakończenie roku szkolnego 2011/2012

I stało się -

Rok szkolny 2011/2012 przeszedł do historii. Dzisiejsze słoneczne, ciepłe, wakacyjne popołudnie zakończyliśmy koncertem w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniów wspomagali poprzez przygotowanie a także akompaniowanie następujący nauczyciele: pani Maria Graczyk (przygotowanie i akompaniament), pani Jadwiga Barańska (przygotowanie i akompaniament), pani Urszula Biedrawa (przygotowanie), pan Witold Krupa (przygotowanie), pan Stanisław Marduła (przygotowanie i akompaniament), pan Filip Słowiak (przygotowanie), pan Krzysztof Groński. Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękuję za całoroczną, mozolną pracę oraz stworzenie atmosfery dzięki, której możliwe stało się zrealizowanie zaplanowanego na początku roku kalendarza imprez i koncertów. Życzę udanego wypoczynku i powrotu do pracy z głowami pełnymi pomysłów i koncepcji do realizacji w nowym roku szkolnym.

24.05.2012r.-Koncert z okazji Dnia Matki

Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.

Matka zobaczyć dobro w nas umie, ONA jest z nami w każdy czas.

W dzisiejsze wiosenne popołudnie dla wszystkich mam zaprezentowali się nasi najmłodsi adepci sztuki muzycznej; uczennice i uczniowie klas pierwszych. Zachwycone mamy ze wzruszeniem i z łezką w oku wysłuchały swoich pociech. Złożyliśmy mamom najlepsze i najserdeczniejsze życzenia, powtarzając za poetą:

Matka jest światłem świata i pieśnią naszej drogi.

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna z dzisiejszej imprezy, której autorem jest pan Filip Słowiak:

19.04.2012r. - Koncert wiosenny

19 kwietnia b. r. o godzinie 18 00 rozpoczął się koncert wiosenny, którego głównymi bohaterami byli uczennice i uczniowie naszej szkoły. Wykonali utwory z różnych epok, pisane w różnych stylach i z rozmaitymi zamysłami artystycznymi. Dzięki temu powstał piękny różnokolorowy bukiet złożony z niesamowicie i wyjątkowo brzmiących, bo przecież wykonanych przez naszych uczniów, kompozycji.

Rekrutacja - marzec 2012r.

W sprawach dotyczących przyjęć dzieci oraz młodzieży do naszej szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: Zakopane, ul. Sienkiewicza 12, numer telefonu: 18 20 141 58, (telefon w Poroninie 18 20 74 144)

W marcu zapraszamy na koncerty rekrutacyjne, które odbywać się będą w filii w Poroninie, ul. Piułsudskiego 2, będą one prowadzone przez kierownika filii - pana Krzysztofa Grońskiego u którego można uzyskać wszelkie informacje dotyczące struktury Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem z filią w Poroninie.

W dniu 08 marca odbył się koncert rekrutacyjny dla Szkoły Podstawowej ze Stasikówki.

07.02.2012r. oraz 10.02.2012r.-wywiadówki

07 lutego (we wtorek) o godzinie 18:00 odbyła się wywiadówka dla rodziców uczniów uczęszczających do klas I- IV działu młodzieżowego oraz  IV-VI działu dziecięcego, natomiast 10 lutego (w piątek) o godzinie 15:15 dla rodziców pozostałych uczniów. Główną tematyką spotkania z rodzicami było poinformowanie ich o postępach i osiągnięciach, jakie uzyskały ich dzieci w pierwszym semestrze trwającego roku szkolnego. Oprócz tego zostały poruszone następujące kwestie:

26 stycznia 2012 r - Koncert i zabawa karnawałowa

                         W mroźne, śnieżne popołudnie w budynku naszej szkoły odbył się koncert klas pierwszych, a po  koncercie wszystkie dzieci wzięły udział w zabawie karnawałowej. Cała "brać" uczniowska miała okazję  używania swojej fantazji podczas korowodów i układów tanecznych, których inicjatorami byli panowie Mirosław Spera i jego kolega Tomasz, profesjonalni wodzireje prowadzący karnawałową zabawę. Dzisiejsza impreza została utrwalona w obiektywie aparatu fotograficznego, który obsługiwał naucz. Filip Słowiak. Naszym dzielnym pierwszoklasistom pomagali akompaniując naucz. Maria Graczyk, naucz. Stanisław Marduła oraz naucz. Krzysztof Groński.

 

Subskrybuje zawartość
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane