Zakończenie remontu instalacji elektrycznej - 08 grudnia 2011r

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, na terenie naszej szkoły zakończyła się wymiana wszystkich przewodów elektrycznych, włączników, gniazd. Uzupełniono ubytki w tynkach na ścianach w  naszych pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, a powstałych podczas wyżej wymienionych czynności. Również wykonano oświetlenie na klatce schodowej będącej wyjściem ewakuacyjnym z terenu naszej szkoły. Urzędowi Gminy w Poroninie  serdecznie dziękujemy mając nadzieję, że to początek remontu całego budynku.

Z najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi

kierownik filii Krzysztof Groński

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane